header banner
Default

Bitcoin is boosted by Bankkrasch


Table of Contents

Bitcoin Och Svb; Kryptovaluta

Bitcoin har stigit med 70 procent i år. Nu menar vissa experter att 2023 kan bli året då 100 000 dollar-strecket nås. Bitcoins relativa stabilitet under de nuvarande amerikanska bankstormarna antas vara en av orsakerna.

– Jag tror att bitcoin antagligen når sin högsta notering i år. Om bitcoin når sitt tidigare rekord på 69 000 dollar krävs inte mycket mer för att nå 100 000 dollar. Det vore intressant, säger Marshall Beard, chief strategy officer på amerikanska kryptohandelsmarknaden Gemini, till CNBC.

När Silicon Valley Bank kraschade i början av förra veckan, steg värdet på bitcoin. Förespråkare säger att det är ett bevis på att bitcoin erbjuder ett alternativ till det traditionella banksystemet och är ett sätt att förvara sina pengar säkert.

– Jag tror att rallyt går att förklara med att folk har blivit skrämda av kollapserna, säger Olvicer Linch, CEO för Bittrex Global, till CNBC.

”Digitalt guld”

VIDEO:

Under många år har försvarare av bitcoin kallat valutan för ”digitalt guld” och en sorts säker tillgång som investerare kan använda för att skydda sig mot ”vanlig” inflation. Men samtidigt har bitcoin trots allt följt aktiekurserna för techtunga bolag de senaste åren.

Nu finns det alltså signaler om att valutan skiljer sig från dessa bolag och går bättre än dem. För att bitcoin ska nå 100 000 dollar i år måste den stiga med ytterligare 270 procent i år.

Och för att nå ”en miljon dollar på 90 dagar”, som den stora kryptovalutaplattformen Coinbase tidigare CTO Balaji Srinivasan bettade på i mitten på mars – men som många experter varken tror är möjligt eller önskvärt, eftersom det skulle betyda att ekonomin i övrigt går på knäna – måste bitcoin stiga med runt 3 600 procent.

23 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Sources


Article information

Author: Anthony Rocha

Last Updated: 1698687362

Views: 839

Rating: 5 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Anthony Rocha

Birthday: 2015-05-21

Address: 06590 Spencer Mill Suite 284, New Brittany, ME 36628

Phone: +4632041905870188

Job: Forester

Hobby: Gardening, Soccer, Raspberry Pi, Stargazing, Traveling, Painting, Web Development

Introduction: My name is Anthony Rocha, I am a proficient, cherished, venturesome, forthright, resolved, frank, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.