header banner
Default

Kripto paraları yasaklayan ülkelerin sayısı üç yılda iki katına çıktı


Table of Contents

  Kripto para işlemlerine tam ya da kısmi yasak getiren ülke sayısında artış görüldü.

  Kripto paraları yasaklayan ülke sayısı üç yılda iki katına çıktı

  Piyasa performansı açısından 2021 yılı, kripto para sektörü için iyi bir yıl olmasına rağmen, kripto paraları yasaklayan yargı bölgelerinin sayısı 2018'den bu yana iki katından fazla arttı.

  Library of Congress (LOC) tarafından hazırlanan raporda, kripto paralara tam yasak uygulayan 9 yargı bölgesi bulunduğu, 42 bölgenin ise kısmi yasak uyguladığı açıklandı. Raporun ilk yayımlandığı 2018'de bu sayılar sırasıyla 8 ve 15'ti.

  LOC, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu bünyesinde, ulusal kütüphane görevi gören araştırma kütüphanesi olarak biliniyor.

  LOC raporu bağlamında tam yasak tanımı, "kripto para birimiyle yapılan işlemler veya kripto para birimini elinde bulundurmak suçtur" ifadesi ile anlatılıyor. 

  Kısmi yasak açıklamasında ise, “kripto para borsalarının, bankaların ve diğer finansal kurumların kripto para birimleriyle işlem yapmasını; bireylere veya kripto para birimleriyle işlem gerçekleştiren işletmelere hizmet sunmasını yasaklar” ifadesi yer alıyor.

  Tam yasak uygulayan dokuz yargı bölgesi Mısır, Irak, Katar, Umman, Fas, Cezayir, Tunus, Bangladeş ve Çin'den oluşuyor. 2021 yılında Çin’in kripto para birimlerini yasaklaması büyük yankı uyandırmıştı.

  Kripto paraları yasaklayan veya düzenleyen yetki alanlarında son üç yılda çarpıcı bir artış görüldü. Kripto para yasağı uygulanan 51 yargı alanının yanı sıra, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele (AML/CFT) yasaları kapsamında 103 işlem gerçekleşti. 2018'de bu tür yasalara sahip 33 yargı alanındaki işlem sayısı üç kat arttı.

  İsveçli mali düzenleyiciler ve İsveç Çevre Koruma Ajansı yüksek enerji talebi ve çevresel maliyetleri nedeniyle kasım ayında İş İspatı (PoW) madenciliğinin yasaklanması çağrısında bulundu. Bu hamle, madenciliğe yönelik iddiaların "tamamen yanlış bilgilendirilme" kaynaklı olduğunu açıklayan Paris merkezli Melanion Capital tarafından sert eleştirilerle karşılandı.

  İsveç'in AB komşusu Estonya, şubat ayında AML/CFT kurallarını uygulamaya koydu. Bu yeni kuralların sanal varlık servis sağlayıcısının (VASP) tanımını değiştirmesi, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve Bitcoin (BTC) üzerinde örtülü bir yasak haline gelmesi bekleniyor.

  İlgili: İran enerji tasarrufu için kripto madenciliğini durduruyor

  Geçen yıl Hindistan hükümetinin, kripto para yasakları üzerine çalıştığı iddiaları piyasada korku oluşturmuştu. İşin sonunda doğrudan bir yasak gelmedi. Yerel kripto para borsalarının düzenlenmesini denetleyen Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) ile kripto para birimlerini kripto varlıkları olarak düzenlemeye yönelik bir baskı oldu.

  Sources


  Article information

  Author: Christopher Krueger

  Last Updated: 1698422403

  Views: 916

  Rating: 4.1 / 5 (92 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Christopher Krueger

  Birthday: 1963-11-21

  Address: 47672 Daniel Field, Timothyton, KY 58031

  Phone: +4391421781556881

  Job: Speech Therapist

  Hobby: Photography, Ice Skating, Painting, Juggling, Motorcycling, Bird Watching, Writing

  Introduction: My name is Christopher Krueger, I am a frank, Determined, sincere, resolute, rare, lively, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.