header banner
Default

Volgens BLOX | Nieuws is dit de cryptocurrency met de grootste stijging van deze week


Heeft Solana het vertrouwen van investeerders weten te herwinnen? Lange tijd moest niemand iets van deze crypto hebben, omdat het netwerk vaak uitviel waardoor Solana ronduit onbetrouwbaar was.

Maar in de afgelopen 7 dagen is de koers van Solana met 35% toegenomen, dus ze moeten vast iets goeds hebben gedaan.

Solana is bijna 10 euro meer waard

VIDEO: Verjaardag bitcoin whitepaper | PlanB: Nieuwe fase BTC start morgen | Crypto nieuws vandaag | #981
BLOX

Op het moment van schrijven wordt Solana in BLOX verhandeld voor 27,81 euro. In het afgelopen uur is de waarde met 5% toegenomen. Nog geen maand geleden was de SOL koers ongeveer 18 euro.

Van alle grote altcoins, heeft Solana veruit de beste week. Geen andere altcoin komt ook maar in de buurt van een stijging van 35%. Solana lijkt hiermee Bitcoin te volgen, maar dan in het extreme.

Rol van FTX op Solana

VIDEO: BTC (even) boven 35.000 USD! | Goud (in euro) op hoogste waarde ooit | Crypto nieuws vandaag | #976
BLOX

De prestaties van Solana zijn opmerkelijk, vooral gezien het feit dat de totale marktkapitalisatie van de sector met ruim 3% is toegenomen. Ruslan Lienkha, marktchef van YouHodler, schrijft deze stijging toe aan het feit dat beleggers een beter inzicht hebben gekregen in de toekomst van de belangrijkste SOL-posities van FTX:

‘SOL bleef lange tijd ondergewaardeerd vanwege de banden met het FTX-incident. De situatie met betrekking tot bevroren FTX-activa wordt in de loop van de tijd duidelijker, dus positief nieuws in de sector heeft een betere en grotere impact op SOL.’

Geen storingen in 6 maanden

VIDEO: Zorgt Defensie VS voor stijging crypto? | 80% Bitcoiners op WINST | Crypto nieuws vandaag | #978
BLOX

Matthew Graham van Ryze Labs denkt dat de recente stijging komt doordat de markt positiever naar de techniek van Solana kijkt:

‘Solana heeft al meer dan zes maanden 100% uptime. State Compression is nu ook beschikbaar. En de uiterst efficiënte technologie van Solana breidt de ruimte die ontwikkelaars kunnen creëren aanzienlijk uit.’

Wat is State Compression?

VIDEO: Overstappen van Binance naar BLOX | Hoe stort ik mijn crypto? | Tutorial
BLOX

State Compression van Solana is een techniek waarmee de hoeveelheid gegevens die op de blockchain moet worden opgeslagen, kan worden verminderd. Dit wordt bereikt door een “vingerafdruk” (of hash) te maken van off-chain gegevens en deze vingerafdruk op de chain op te slaan voor veilige verificatie.

In feite wordt de beveiliging van de Solana-ledger gebruikt om off-chain gegevens veilig te valideren en te verifiëren dat deze niet zijn gemanipuleerd.

Sources


Article information

Author: Kelly Wood

Last Updated: 1698774362

Views: 726

Rating: 3.9 / 5 (107 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelly Wood

Birthday: 1911-04-07

Address: 64905 Jimmy Stravenue Apt. 639, West Timothy, NC 51278

Phone: +4820547242588171

Job: Medical Doctor

Hobby: Rock Climbing, Photography, Mountain Climbing, Hiking, Bird Watching, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Kelly Wood, I am a enterprising, esteemed, resolved, expert, treasured, courageous, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.